Regulamin „Vouchera dla Przyjaciela”

 1. Voucher ważny jest 6 miesięcy od daty otrzymania.
 2. Voucher przysługuje tylko na:
  1. Pakiet Srebrny
  2. Pakiet Złoty
  3. Pakiet Platynowy
 3. Voucher nie obejmuje pakietów mini.
 4. Voucher upoważnia do otrzymania ekwiwalentu procentowego w postaci dodatkowej ilości zdjęć wynikającej z wybranego pakietu, tj:
  1. Pakiet Srebrny – 1 dodatkowe zdjęcie gratis,
  2. Pakiet Złoty – 1 dodatkowe zdjęcie gratis,
  3. Pakiet Platynowy – 2 dodatkowe zdjęcia gratis.
 5. Posiadaczowi nie przysługuje zamiana vouchera na gotówkę i obniżenie ceny podstawowej sesji.
 6. Posiadacz vouchera powinien skontaktować się poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie w celu umówienia sesji.
 7. Posiadacz zdaje sobie sprawę z faktu rezerwacji terminów na sesję z wyprzedzeniem. Voucher nie uprawnia do skrócenia terminu lub preferencyjnego traktowania posiadacza w zakresie ustalania terminu sesji.
 8. Wszystkie vouchery są ewidencjonowane, a posiadacz wykorzystujący voucher zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu umówienia się na sesję i realizacji zlecenia fotograficznego.
 9. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem sesji oraz do zaakceptowania jego zapisów przed rozmową i ustaleniem terminu.
 10. Wszelkie spory lub niejasności należy wyjaśniać bezpośrednio z Magdalena Szczepańska poprzez formularz kontaktowy, social media lub telefonicznie.